Skip to content

Voorjaar 2015: Start nieuw bedrijf met partners komt dichterbij

  • Esther

Sinds ik de functie van wethouder heb aanvaard in mei 2014,  heb ik zelf mijn handen vol gehad aan het inwerken in deze functie en het uitvoeren ervan. Maar mijn twee partners hebben niet stil gezeten en zijn doorgegaan om de website in te richten en te vervolmaken. Als alles nu volgens de planning verloopt, verwachten we na de zomer van 2015 de website live te kunnen laten gaan en te gaan starten met ons nieuwe, gezamenlijke bedrijf. Wordt vervolgd dus!

Esther