Skip to content

Maart 2016: Einde van mijn politieke carriere

Vorige week heb ik een van de moeilijkste besluiten genomen in mijn leven tot nu toe. Ik heb besloten mezelf terug te trekken uit de politiek en geen zitting te gaan nemen als wethouder in het mogelijke nieuwe College van Castricum. De afgelopen twee jaar als wethouder zijn een enorme leerschool voor me geweest. Ik heb met veel inzet en overtuiging mijn portefeuille Jeugd (waaronder de transitie en transformatie van de Jeugdhulp en -zorg, onderwijs, kinderopvang), Wonen en Ruimtelijke Ordening uitgevoerd. Nadat de VVD Castricum zich door een coalitiecrisis heeft teruggetrokken uit de coalitie, heb ik als volgende logische stap mijn ontslag aan de gemeenteraad aangeboden.

De VVD Castricum onderhandelt nu met drie andere partijen om te komen tot een nieuwe coalitie. Voor mij was dit het moment om mezelf terug te trekken. Ik heb gemerkt dat ik teveel ondernemer en te zakelijk ben, om voor mezelf prettig en met plezier te werken binnen de politieke “arena” en binnen een ambtelijke organisatie.