Skip to content

Maart 2014: Ouderen staken zoeken naar werk

  • Esther

Volgens het CBS hebben in 2013 12,3% van de 55+-ers het zoeken naar werk gestaakt omdat ze daar weinig heil meer in zagen. Onder de 35- tot 45-jarigen was dat 5,3%. Vooral 55+-ers zijn pessimistisch over het vinden van werk blijkt uit het onderzoek.

Esther